Chinese Jaarhoroscoop Konijn 2018

het Konijn 兔

Het konijn of haas is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.

In sommige Chinese horoscopen, met name in Vietnam, is het konijn vervangen door ‘kat’. Het konijn is volgens de Sino-Vietnamese uitspraak van het Chinese karakter 卯 (en huidige Vietnamese schrijfwijze ervan) Mão (Mẹo). “Mẹo” is, een toon verschillend in de intonatie, bijna homofoon aan “mèo”, Vietnamees voor kat. Mogelijk is hierdoor, door een verkeerd aangeleerde manier van uitspreken, of een verkeerd aangeleerde interpretatie van de Sino-Vietnamese uitspraak over de jaren/eeuwen heen, konijn veranderd naar kat. Eigenlijk is dit strijdig met het verhaal over het ontstaan van de Chinese dierenriem: de kat kwam door toedoen van de rat te laat om een jaar naar zich vernoemd te krijgen.
Chinese Jaarhoroscoop Konijn 2018

Het konijn is iemand die het zichzelf niet altijd gemakkelijk maakt, u bent bereid hard te werken en veel tijd te besteden aan gezin en/of geliefde.
Dit is alleen mogelijk voor het konijn als hier ook een beloning voor staat, als dit niet het geval is raakt het konijn gedemotiveerd en zal er weinig vooruitgang geboekt worden.
2018 is het jaar waarin het konijn ook eens aan zichzelf moet gaan denken, aan uw plaats in de maatschappij en in het gezin.
Op financieel gebied kunt u wellicht enige vooruitgang boeken door na te gaan wat belangrijk is voor u en uw wensen kenbaar te maken.

Liefde en relaties in 2018:

Doordat u veel tijd en energie steekt in uw geliefde en gezin wilt u hiervoor graag waardering, deze waardering krijgt u en dat doet u goed.
Single konijnen storten zich vol overgave op een prille relatie en dit zorgt voor een goede basis van een heftige gepassioneerde relatie.
Het gesettelde konijn kan rekenen op veel steun en liefde van zijn partner.
Uw vriendschappen worden versterkt door een onverwachte gebeurtenis in uw vriendenkring.

Financiën in 2018:

Doordat het konijn veel tijd en moeite steekt in zijn/haar carrière wil het konijn hiervoor waardering krijgen.
Geef aan wat uw wensen zijn en beargumenteer deze wensen, u weet wat u waard bent en vraagt om een beloning hiervoor.
Door op te komen voor uzelf boekt u financiële vooruitgang, denk hierbij aan een loonsverhoging of extra bonus.

Carrière in 2018:

Op het gebied van werk moet u opkomen voor uzelf.
U hebt lang genoeg laten zien wat u kunt en verlangt hiervoor waardering in de zin van geld.
Doordat u weet wat u waard bent en u dit goed kunt beargumenteren zult u zien dat u halverwege het jaar de gevraagde beloning krijgt.
U bent hier content mee en uw motivatie zal stijgen.

Persoonlijke ontwikkeling in 2018:

U raapt de moed bij elkaar om te zeggen wat u vindt, uiteindelijk wordt deze moed beloond.
Hierdoor heeft het konijn een overwinning behaald op zichzelf.
U voelt u goed en zelfverzekerd.
Denk in de maand mei eens aan het plannen van een reis naar een bijzondere bestemming.

Wil jij ook elke week jouw gratis gedetailleerde weekhoroscoop in jouw inbox ontvangen? Schrijf je dan nu in en ontvang de gratis weekhoroscoop elke week per e-mail.